× Энэ төрлийн доторх түрээсийн led дэлгэцийг ихэвчлэн тайзан дээр ашигладаг