TV Studio Solution

Features of the TV Video Solution

Конферентната зала на TV Studio се използва за ежедневна конференция в правителството и предприятието. Устройството за екранен видео дисплей с конференция е необходим начин за подобряване на ефективността на работата,защото събира повече от 60% възприемана информация. въпреки това,функцията на традиционния LCD дисплей е отслабена от ниска яркост,ограничение на изгледа,замъгляване на изображението и високо изискване за състояние,така че не увеличава максимално стойността на конференцията.HD TV DISPLAY

Приложение:

Правителство и предприятие,всеки офис,комуникационен център,летище,магистрален команден център,полицейски участък,енергиен и финансов отдел.

Диаграма:

LED СИСТЕМА ЗА ДИСПЛЕЙ ВИДЕО