Telestuudio lahendus

Televiisori videolahenduse omadused

TV-stuudio konverentsiruumi kasutatakse igapäevaseks konverentsiks nii valitsuses kui ka ettevõttes. Konverentsi juhitud kuvariga ekraaniseade on vajalik viis töö efektiivsuse parandamiseks,sest see kogub rohkem kui 60% tajutud teave. Kuid,traditsioonilise vedelkristallekraani funktsiooni nõrgendab madal heledus,vaatepiirang,pildi hägusus ja kõrge seisundinõue,nii et see ei maksimeeri konverentsi väärtust.HD-teleriekraan

Rakendus:

Valitsus ja ettevõtted,suvalises kontoris,suhtluskeskus,lennujaam,maanteekomando keskus,politseijaoskond,energia- ja finantsosakond.

Skeem:

LED-VIDEOKÄTESÜSTEEM