P3.91 имараттын ичинде тышта колдонулган дүкөндүн дүкөнү жетектелген терезе тор жабылган парда

Тунук LED видео дисплей - бул стенддин жаңы түрү, алдыңкы жагында тунук диод бар, айнек эндин ордуна продукцияны көрсөтөт. Бул витрина көргөзмөгө коюлган продукцияны санариптик мазмунунун фонунан айырмаланып, кардарларды кызыктырат

× Сигде кандай жардам бере алам?