HD भिडियो विज्ञापन नेतृत्व P7.81 पारदर्शी एलईडी स्क्रीन पर्खाल

कारखाना मूल्य बाह्य नेतृत्व प्रदर्शन P7.81 पारदर्शी नेतृत्व पर्दा ठूलो नेतृत्व विज्ञापन बिलबोर्ड ,P3.91 P7.81 ग्लास वाल एलईडी स्क्रीन लागू हुन सक्छ जहाँ कांचको पर्खाल अस्तित्वमा रहेको जस्तै व्यावसायिक भवन, स्थलचिन्ह, वास्तुकला, कला केन्द्र, सपिङ्ग मल, सुपर बजार, स्टोरहरू आदि.

× म तिमीलाई कसरी मद्दत् गर्नसक्छु?