Metod för ljusstyrka för LED-elektroniska skärmskyltar

P10 utomhus ledde wall

Med den mogna LED-elektroniska skärmen, begäran från LED stor skärm är högre och högre, från svartvitt till fullfärg. I det följande beskrivs två typer av LED-kontrollmetoder för storskärm:

En är att ändra strömmen som flyter genom lysdioden. Generellt sett, LED-röret gör att den kontinuerliga uppdragsströmmen kan vara ungefär 20 mA. Förutom att den röda lysdioden har en fullständig scen, ljusstyrkan för andra lysdioder är i princip proportionell mot strömmen som strömmar genom; i alla fall, denna justeringsmetod är enkel, men med den gradvisa förbättringen av LED-skärmförfrågan, det är mer och mer olämpligt för snabb och exakt modulering. Följande är en vanligt använd moduleringsmetod;

En annan metod är pulsbreddmodulering (PWM), som använder den förändrade frekvensen som det mänskliga ögat kan känna, och använder pulsbreddmoduleringsmetoden för att slutföra gråskalakontrollen, det är, periodvis ändra ljuspulsbredden (d.v.s., arbetscykeln). Så länge den repetitiva belysningsperioden är kort (det är, omskrivningsfrekvensen är nöjd med hög), det mänskliga ögat kan inte känna att de lysemitterande pixlarna skakar. Eftersom PWM är mer lämpad för digital kontroll, det har använts i stor utsträckning. Det vanliga sättet är att använda en mikrodator för att leverera LED-skärm. Nu använder nästan alla LED-skärmar pulsbreddmodulering för att kontrollera grånivån.

LED-styrsystem består vanligtvis av huvudkontrollbox, skannbräda och skärmkontrollenhet. Huvudkontrollrutan hämtar ljusstyrkan för en skärmpixel från datorns skärmkort, och tilldelar sedan ett antal skanningskort, var och en används för att styra flera linjer (kolonner) på LED-skärmen, och LED-display och styrsignaler på varje rad (kolumn) överförs seriellt. Nu finns det två sätt för seriell överföring av displaystyrsignal: en är att mobilisera och kontrollera den grå nivån för varje pixel på skanningsbrädet. Skanningsbrädet stoppar ljusstyrkan för varje pixelrad från kontrollrutan (d.v.s.. pulsbreddsmodulering), och sedan sända den gammaldags signalen från varje ledningsledning till motsvarande ledning med pulsmetoden (punktljus är 1, inte ljus är 0) enligt linjen, och kontrollera om det kan tändas. Denna metod använder mindre utrustning, men mängden seriell överföringsdata är stor, för i en upprepad belysningscykel, varje pixel behöver 16 pulser under 16 nivåer av grå nivå, och 256 pulser under 256 nivåer av grå nivå. På grund av utrustningsuppdragsfrekvensbegränsningen, i allmänhet bara 16 grå nivåer av LED-skärm kan uppnås.

Ett annat sätt är att skanningskortets seriella överföringsmetod inte är omkopplingssignalen för varje LED-elektronisk skärm, men ett 8-bitars binärt ljusstyrkevärde. Varje lysdiod har sin egen pulsbreddsmodulator för att styra belysningstiden. På det här sättet, i en upprepad belysningscykel, varje pixel begär endast 4 pulser vid 16 nivåer av grå nivå, och bara 8 pulser vid 256 grå nivåer, vilket kraftigt ökar den seriella överföringsfrekvensen. Med denna metod för att kontrollera LED-grånivå, 256 grå nivåkontroll kan enkelt genomföras

× Hur kan jag hjälpa dig?