Giải pháp truyền hình Studio

Đặc điểm của các giải pháp Video TV

phòng hội nghị truyền hình Studio được sử dụng cho hội nghị hàng ngày trong chính phủ và doanh nghiệp. Hội nghị lãnh đạo thiết bị màn hình hiển thị video là một cách cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc,bởi vì nó thu thập hơn 60% thông tin nhận. Tuy nhiên,các chức năng của màn hình LCD truyền thống đang suy yếu do độ sáng thấp,xem giới hạn,mờ hình ảnh và yêu cầu cao về tình trạng,vì vậy nó không phát huy tối đa giá trị hội nghị.HD TV DISPLAY

Ứng dụng:

Chính phủ và doanh nghiệp,bất kỳ văn phòng,trung tâm thông tin liên lạc,sân bay,trung tâm chỉ huy đường cao tốc,đồn cảnh sát,năng lượng và bộ phận tài chính.

giản đồ:

HỆ THỐNG HIỂN THỊ LED Video