90 صفحه نمایش صفحه ویدئو صفحه نمایش دارای زاویه سمت راست درجه یا L شکل

در مقایسه با صفحه نمایش LED شکل پیچیده دیگر مانند صفحه نمایش LED مکعب, صفحه نمایش LED توپی, نمایشگر LED چند ضلعی, صفحه نمایش LED مثلث یا دیگران, صفحه LED با زاویه راست ساده است.

× واتساپ