Ангилал архив: Тус компани мэдээ

Аж ахуйн нэгжийн үйл явдлууд болон хүргэсэн дэлгэцийн өдөр тутмын шинэчлэлтүүд: гадаа хүргэсэн дэлгэцийн, Дотор видео хүргэсэн дэлгэцийн, хятад дээд хүргэсэн дэлгэцийн үйлдвэр нийлүүлэгч нь хамгийн сүүлийн үеийн.

× Whatsapp