แสดงทั้งหมด 9 ผล

จอแสดงผลฟลอร์เต้นรําแบบโต้ตอบ LED ปูกระเบื้องบนพื้นและผู้คนสามารถเดินได้, วิ่ง, ม้วน, กระโดดและเต้นรํากับมัน, แม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับมัน; เมื่อเทียบกับจอแสดงผล LED แบบดั้งเดิม, จอแสดงผลฟลอร์เต้นรํา LED มีฝาครอบป้องกันที่แข็งแกร่งและสามารถติดตั้งระบบโต้ตอบได้.

WhatsApp WhatsApp เรา