90 Độ hoặc L hình chữ L màn hình hiển thị góc phải bảng điều khiển video

So với màn hình LED hình dạng phức tạp khác như màn hình LED hình khối, màn hình LED bóng, màn hình LED đa giác, màn hình LED tam giác hoặc các loại khác, màn hình LED góc phải rất đơn giản.

× Whatsapp