P3.91 فروشگاه استفاده در فضای باز فروشگاه منجر به صفحه نمایش پرده مش پرده

نمایش فیلم شفاف LED نوع جدیدی از ویترین است, که دارای یک LED شفاف در قسمت جلویی به جای شیشه است و محصول داخل آن را به نمایش می گذارد. این ویترین با تنظیم محصول به نمایش گذاشته شده در تضاد واضح با پیشینه مطالب دیجیتالی مشتریان را به خود جلب می کند

× واتساپ