صفحه نمایش LED صفحه مش / صفحه پرده LED شفاف P8 P16.66 P20 P31.25

نمایشگرهای LED منجر به نمایش نقاط شفاف فیلم منجر می شود, پانل پرده مش, صفحه نمایش LED صفحه مش / صفحه پرده LED شفاف P8 P16.66 P20 P31.25

× واتساپ