صفحه نمایش نرم LED P30 قابل انعطاف صفحه نمایش فیلم LED شفاف فوق العاده نازک قابل انعطاف

شنژن کارخانه قیمت صفحه نمایش فیلم PCB غیر قابل مشاهده شفاف رنگی برای نمایش بزرگ پنجره بازار خرید,شفافیت بالا(95%) اجازه می دهد شیشه حتی پس از اتصال فیلم قابل مشاهده باشد

× واتساپ