p3 дотор удирдсан дэлгэцийн удирдсан дэлгэцийн үйлдвэрийн дэлгэц нь гадаа интерактив удирдсан бүжгийн талбайг удирдав

Өндөр тодорхойлолттой бүжгийн шалны түрээсийн доторх smd интерактив LED видео бүжгийн шал,том жинтэй бүрэн өнгөт интерактив бүжгийн шалны ханыг дэмжих.

× Whatsapp