ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ผนังวิดีโอหน้าจอ LED

LED DISPLAYS

เมื่อใช้จอ LED อิเล็กทรอนิกส์, มันมักจะนำเสนอฉากที่ไม่สามารถโหลดได้. ผู้ผลิตหน้าจออิเล็กทรอนิกส์นำจะวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความล้มเหลวของหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ led ในการโหลดจากด้านต่อไปนี้?

 

1. ตรวจสอบว่าฝาจัมเปอร์หลวมหรือหลุดหรือไม่; ถ้าหมวกจัมเปอร์ไม่หลวม, โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของฝาจัมเปอร์ถูกต้อง.

2. ตรวจสอบและรับทราบว่าสายเคเบิลอนุกรมที่ใช้เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เป็นสายเคเบิลแบบตรง, ไม่ใช่สายเคเบิลแบบไขว้.

3. ตรวจสอบและรับทราบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมอยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลายทั้งสองข้างไม่หลวมหรือหลุด.

4. เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ควบคุมหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ LED และการ์ดควบคุมที่เลือกเองเพื่อเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง, วิธีการส่งที่ถูกต้อง, สโลแกนสตริงที่ถูกต้อง, อัตราการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง, และตั้งค่าไดอะแกรมสวิตช์หมุนที่ให้ไว้ในซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องควบคุมบิตแอดเดรสและอัตราการส่งข้อมูลบนฮาร์ดแวร์ระบบ.

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ของระบบควบคุมเปิดอย่างถูกต้อง. (+5V)

6. หากยังไม่สามารถโหลดได้หลังจากการตรวจสอบและสอบเทียบข้างต้น, โปรดใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดว่าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อหรือพอร์ตอนุกรมของฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมเสียหายหรือไม่. เพื่อรับทราบว่าควรส่งคืนให้กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมเพื่อตรวจสอบ.

ย่นย่อ, ปัจจัยที่นำไปสู่การโหลดหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ผิดปกติอาจเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์เอง, หรืออาจเกิดจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน. เพียงแค่คิดอย่างรอบคอบหรือขอให้ผู้ผลิตค้นหาที่มาของคำถาม.

× ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร?