กันน้ํากลางแจ้ง 500*500 หน้าจอ LED โค้ง P3.91 พร้อมตัวปรับมุม

P3.91 P4.81 จอแสดงผล LED บริการด้านหน้าและด้านหลังกลางแจ้ง, ด้วยตัวปรับมุมใหม่สําหรับจอแสดงผล LED แบบโค้ง. ซื้อชุดเช่าชั้นนําหน้าจอนําจากประเทศจีนมืออาชีพนําแสดงผู้ผลิต.

WhatsApp WhatsApp เรา