P3.91 cửa hàng sử dụng ngoài trời trong nhà cửa hàng dẫn màn cửa sổ lưới màn hình

Màn hình video LED trong suốt là một kiểu trưng bày mới, có đèn LED trong suốt ở mặt trước thay vì kính, trưng bày sản phẩm bên trong. Buổi trưng bày này thu hút khách hàng bằng cách đặt sản phẩm được trưng bày tương phản sống động với nền nội dung kỹ thuật số

WhatsApp WhatsApp chúng tôi