P3.9mm P7.81 Màn hình LED trong suốt Mặt tiền bằng kính Tường LED Màn hình LED trong suốt

Tường màn hình LED trong suốt P3.91 P7.8 có thể được đặt trong cửa sổ mà không làm mất ánh sáng tự nhiên trong không gian của bạn. Các lợi ích bổ sung bao gồm các ứng dụng sáng tạo và nghệ thuật, trong khi đáp ứng các quy định và mã bảo mật.

× Làm thế nào để tôi giúp bạn?