Màn hình LED lưới P15.625 màn hình hoạt hình linh hoạt màn hình video tường

Màn hình LED Curtain là một loại LED sáng tạo với các yêu cầu tối thiểu đối với kết cấu thép. So với màn hình hiển thị kiểu tủ thông thường, nó là 65% nhẹ hơn và 80% Minh bạch hơn.

× Whatsapp