P3.91 гаднах хэрэглээний дэлгүүрийн удирдлага бүхий цонхны торон хөшигний дэлгэц

Ил тод LED видео дэлгэц бол шинэ төрлийн үзэсгэлэн юм, нь бүтээгдэхүүнийг шилэн биш харин урд талд нь ил тод LED байрлуулсан болно. Энэхүү үзэсгэлэн нь үзэсгэлэнт бүтээгдэхүүнийг дижитал агууламжаас нь эрс ялгаатай байдлаар тохируулах замаар хэрэглэгчдийн анхаарлыг татдаг

WhatsApp Бидэнд WhatsApp