зөөлөн удирдсан дэлгэц P30 өөрөө наалддаг уян хатан хэт нимгэн тунгалаг тугалган хальсан дэлгэц

Shenzhen Үйлдвэрийн үнэ ПХБ үл үзэгдэгч ил тод бүрэн өнгөт LED дэлгэцийн том худалдааны төвийн цонхны шоу дэлгэц,Өндөр тунгалаг байдал(95%) хальс хавсаргасны дараа ч шил харагдахуйц хэвээр байх боломжийг олгодог

× Whatsapp