จอแสดงผล LED แบบตาข่าย P15.625 หน้าจอวิดีโอกำแพงม่านอนิเมชั่นที่ยืดหยุ่น

หน้าจอ LED Curtain เป็นไฟ LED ที่สร้างสรรค์โดยมีข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับโครงสร้างเหล็ก. เมื่อเทียบกับหน้าจอแสดงผลแบบตู้ทั่วไป, มันคือ 65% เบาและ 80% โปร่งใสมากขึ้น.

× Whatsapp