โปร่งใส P8 P16.66 P20 P31.25 หน้าจอ LED ตาข่ายกลางแจ้ง / จอแสดงผลม่าน LED

ซุ้มสื่อนำจุดแสดงฟิล์มนำโปร่งใส, แผงม่านตาข่าย, โปร่งใส P8 P16.66 P20 P31.25 หน้าจอ LED ตาข่ายกลางแจ้ง / จอแสดงผลม่าน LED

× Whatsapp