ការបង្ហាញដឹកនាំដោយទន់ P30 អាចបត់បែនបានតាមកញ្ចក់អេក្រង់ដឹកនាំដែលមានភាពថ្លាខ្លាំង

តម្លៃរោងចក្រ shenzhen PCB មើលមិនឃើញមានពណ៌ភ្លឺថ្លាដែលដឹកនាំដោយអេក្រង់បញ្ចាំងសម្រាប់ការបង្ហាញបង្អួចផ្សារទំនើប,តម្លាភាពខ្ពស់(95%) អនុញ្ញាតឱ្យកញ្ចក់នៅតែអាចមើលឃើញសូម្បីតែបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ខ្សែភាពយន្ត

× Whatsapp