អេក្រង់ P15.625 សំណាញ់ LED បង្ហាញផ្ទាំងរូបភាពជញ្ជាំងអេក្រង់មានចលនាអាចបត់បែនបាន

អេក្រង់វាំងនន LED គឺជាប្រភេទនៃការច្នៃប្រឌិត LED ដែលមានតម្រូវការអប្បបរមាសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដែក. បើប្រៀបធៀបជាមួយអេក្រង់បង្ហាញប្រភេទទូសាមញ្ញ, វា​គឺ​ជា​ការ 65% ស្រាលជាងមុននិង 80% កាន់តែមានតម្លាភាព.

× Whatsapp