បង្ហាញទាំងអស់ 12 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED ថ្លា គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រាស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងស្វាហាប់ជាមួយមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញតាមរយៈអេក្រង់ខាងមុខ ឬខាងក្រោយបង្អួចដោយមិនបិទពន្លឺថ្ងៃ។P3.91 p7.81 ការបង្ហាញវីដេអូដឹកនាំប្រកបដោយតម្លាភាពគឺជាធាតុពេញនិយម.

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង