90 степен или L обликуван екран со прав агол на екран со видео rightиден панел

Во споредба со други комплицирани форми LED дисплеј, како што е LED коцка дисплеј, LED дисплеј со топка, полигонски LED дисплеј, триаголник LED дисплеј или други, LED-екран со прав агол е едноставен.

× Whatsapp