Politika e privatësisë

Politika e privatësisë së cilës i përmbahemi

Ne mbrojmë privatësinë e klientëve tanë për projekte të ndryshme të ekranit të disqeve të udhëhequra nga brenda dhe jashtë

1. Përdorimi i kësaj faqe në internet. Dizajni i kësaj Uebfaqe dhe i gjithë teksti, grafikë, informacion, përmbajtje, dhe materiali tjetër i shfaqur në ose që mund të shkarkohet nga kjo Uebfaqe mbrohet nga të drejtat e autorit, markën tregtare dhe ligjet e tjera. Përmbajtja e kësaj faqe në internet është e Drejta e Autorit (c), Hyte Group, ose partneri ynë. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Usedo përdorim i paautorizuar i çdo informacioni ose materiali të tillë mund të shkelë ligjet e të drejtave të autorit, ligjet e markës tregtare, ligjet e privatësisë dhe publicitetit, dhe ligje dhe rregullore të tjera.

Trademarks. Marka të caktuara tregtare, emrat e tregtisë, markat e shërbimit dhe logot e përdorura ose të shfaqura në këtë Uebfaqe janë marka tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara, emrat e tregtisë dhe markat e shërbimit të Hyte dhe bashkëpunëtorët e saj. Marka të tjera tregtare, emrat e tregtisë dhe markat e shërbimit të përdorura ose të paraqitura në këtë Uebfaqe janë markat e regjistruara dhe të paregjistruar, emrat tregtarë dhe markat e shërbimit të pronarëve të tyre përkatës. Asgjë e përmbajtur në këtë Uebfaqe nuk jep ose nuk duhet të interpretohet si dhurim, nga implikimi ose ndryshe, çdo licencë ose e drejtë për të përdorur ndonjë markë tregtare, emrat e tregtisë, shenjat e shërbimit ose logot e shfaqura në këtë Uebfaqe pa lejen me shkrim të Hyte ose një pronari tjetër.

2. Produkte, Përmbajtja dhe specifikimet.

Të gjitha tiparet, përmbajtje, specifikimet, produktet dhe çmimet e produkteve dhe shërbimeve të përshkruara ose të përshkruara në këtë Uebfaqe, janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim. peshat, masat dhe përshkrimet e ngjashme janë të përafërta dhe jepen për qëllime lehtësie. Hyte Group i cili operon këtë Uebfaqe, bën të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të shfaqur me saktësi atributet e produkteve tona, përfshirë ngjyrat e zbatueshme; megjithatë, ngjyra aktuale që shihni do të varet nga sistemi i kompjuterit tuaj, dhe ne nuk mund të garantojmë që kompjuteri juaj do të shfaq me saktësi ngjyra të tilla. Përfshirja e çdo produkti ose shërbimi në këtë Uebfaqe në një kohë të caktuar nuk nënkupton ose garanton që këto produkte ose shërbime do të jenë në dispozicion në çdo kohë. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj për të konstatuar dhe bindur të gjithë vendorët e zbatueshëm, shtet, ligje federale dhe ndërkombëtare në lidhje me posedimin, përdorimi dhe shitja e çdo sendi të blerë nga kjo Uebfaqe. Me vendosjen e një porosie, ju përfaqësoni që produktet e porositura do të përdoren vetëm në mënyrë të ligjshme.

Ju gjithashtu mund të na kontaktoni për të njohur më shumë informacion në lidhje me këtë

Hyte LED Group Co.Ltd.
telefon: +86-755-33123095
i lëvizshëm: +86-13714518751
E-mail: sales@hyte-led.com

Hyte LED Group rezervon të drejtën të rishikojë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë. Kontrolloni periodikisht për një politikë të azhurnuar të intimitetit. Politika e privatësisë u aktualizua për herë të fundit në janar 1, 2011.