mbështetje & shërbim

Qoftë ajo me qira shtëpie apo të jashtme dhe ekranet e vendosura me ekran të fiksuar, ne do të ofrojmë shërbim para shitjes,shërbim pas shitjes dhe shërbim trainimi për të gjithë klientët.

Pas sherbimit te shitjes
Hyte-LED ofron garanci tre vjeçare për produktet.
Pasi skadoi periudha e garancisë tre vjeçare, ne do të ngarkojmë koston e lëndës së parë për mirëmbajtje.
Ne nuk do të ofrojmë mirëmbajtje falas për rrethanat e mëposhtme:
1. Mosfunksionim i shkaktuar nga keqpërdorimi, përfshirë çmontimin jo të duhur ,ose testimi dhe veprimet e tjera të gabuara.
2.Dëmi për shkak të keqpërdorimit të përdoruesit.
3.Dëmtimi i guaskës ose dëmtimi i përbërësve në përdorim.
Kostoja për mbështetje teknike pas shitjes
Ne do të organizojmë inxhinierë që të ndihmojnë në udhëzimet e instalimit dhe mirëmbajtjes, klientët duhet të mbajnë të gjitha kostot e bëra për shërbimin teknik pas shitjes, përfshirë tarifën e vizës, tarifa e konviktit ,ushqime ,tarifa e transportit etj.