Zgjidhja Studio Studio

Karakteristikat e Zgjidhjes Video Video

Salla e konferencave në Studio Studio përdoret për konferencë ditore në qeveri dhe ndërmarrje. Pajisja e ekranit të ekranit me video të udhëhequr nga konferenca është një mënyrë e nevojshme për të përmirësuar efikasitetin e punës,sepse mbledh më shumë sesa 60% informacioni i perceptuar. megjithatë,funksioni i ekranit tradicional LCD është dobësuar nga shkëlqimi i ulët,kufizimi i shikimit,turbullimi i imazhit dhe kërkesa e lartë e gjendjes,kështu që nuk e maksimizon vlerën e konferencës.DISPLAY TV HD

Aplikacion:

Qeveria dhe ndërmarrja,çdo zyrë,qendra e komunikimit,aeroport,qendra e komandimit të autostradës,Stacion policie,departamenti i energjisë dhe financave.

Diagramë:

SISTEMI DISPLAN LED VIDEO